Giada Di Nunzio (ESR8) at Ouroboros Course

ESR8 Training

Giada Di Nunzio (ESR8), member of ITN TREATMENT and working with Eugenia Carvalho, was taking part of an Ouroboros Course in Schroecken (Austria).